www.Stats.in.th

แนะนำ : เวปนี้ใช้ได้ดีกับ Browser FireFox และ Google Chrome (กับ IE การรับส่งข้อมูลอาจผิดพลาด)

ข่าวสาร :

1 ส.ค. 53 - เพิ่มหมากกล "จับกลางเมือง", "เชลยศึก" และ "พลีชีพเพื่อชาติ"

28 ก.ค. 53 - เพิ่มหมากกล "ม้าซ่อนเงื่อน" และ "ม้าสับขา"

เพื่อนบ้าน :

www.acelyrics.nanacity.com เนื้อเพลง ฟังเพลง

หมากรุกไทย .com

ออนไลน์ขณะนี้

เราสนับสนุนการเล่นหมากรุกไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย

หมากรุกไทยเป็นศาสตร์การละเล่นที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ เป็นการจำลองศาสตร์การสงครามที่ทำให้เราหวนนึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นไทยจนถึงทุกวันนี้...